Loading...

Latest News

Baru Diluncurkan Tiket Bus PO Putra Rafflesia

Baru Diluncurkan Tiket Bus PO Putra Rafflesia

Januari 14th, 2016

Easybook.com dengan bangga meluncurkan tiket bus PO Putra Rafflesia melalui platform booking online terbesarnya.

Dengan diluncurkannya tiket bus PO Putra Rafflesia melalui Easybook.com, maka tersedia rute bus 1 arah dari Jakarta ke Lampung, Palembang dan Bengkulu.

Tiket bus yang ditawarkan oleh PO Putra Rafflesia juga sangat menarik. Jadi, tunggu apa lagi ? Segera pesan tiket bus Anda melalui Easybook.com dan nikmati perjalanan yang menyenangkan bersama PO Putra Rafflesia.

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.