Loading...

Latest News

Baru Diluncurkan Tiket Roy Car

Baru Diluncurkan Tiket Roy Car

11th Oktober, 2016

Dengan sangat bangga Easybook.com telah meluncurkan tiket bus Roy Car melalui platform online booking terbesarnya.

Dengan diluncurkannya tiket Roy Car melalui Easybook.com, maka akan tersedia layanan 2 arah (pp) dari Medan-Kuala Namu.

Harga tiket yang ditawarkan oleh Roy Car juga sangat menarik, segera pesan tiket Anda melalui Easybook.com dan nikmati perjalanan yang menyenangkan dengan Roy Car.

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.