Loading...

Latest News

Baru Diluncurkan Tiket Bus PO Zena

Baru Diluncurkan Tiket Bus PO Zena

Februari 16th, 2015

Easybook.com dengan bangga telah meluncurkan tiket bus PO Zena melalui platform booking online terbesar.

Dengan diluncurkannya tiket PO Zena di Easybook.com, tersedia rute bus pp jurusan Malang ke Denpasar. Selain itu, PO Zena juga menyediakan rute bus lain dari Malang ke Yogyakarta dan Purwokerto.

Harga tiket bus yang ditawarkan oleh PO Zena sangat menarik. Jangan ragu untuk segera memesan tiket bus melalui Easybook.com dan nikmati perjalanan yang nyaman dengan PO Zena.

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.