Loading...

Latest News

Baru Diluncurkan Tiket Bus PO Zentrum

Baru Diluncurkan Tiket Bus PO Zentrum

Desember 23th, 2014

Easybook.com sangat bangga menginformasikan bergabungnya PO Zentrum di platform booking online terbesar milik Easybook.com.

Dengan bergabungnya PO Zentrum di Easybook.com, telah tersedia layanan bus malam dengan rute Jakarta, Bogor, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Pati, Blora dan Cepu.

PO Zentrum menawarkan tiket bus dengan harga yang reasonable. Segera pesan tiketnya di Easybook.com dan nikmati perjalanan yang menyenangkan dengan PO Zentrum.

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.