Loading...
× Nhập mã TRAVELBUS để giảm 28%*vé xe khách khi bạn đặt vé qua Ứng dụng Điện thoại! Điều kiện áp dụng

Latest News

Book

Book Your Bus Tickets Now With Soutchai Travel

July 13, 2020

Good news! Travel within Vientiane to VangVieng vv by bus with Soutchai Travel exclusively at Easybook.com or Easybook mobile app today! Soutchai Travel is very committed to serving their customer with a great and pleasant bus journey to their destinations.

Purchase your bus tickets now on Easybook and book a trip without queuing up at the ticket counter. Save up more and enjoy great deals on bus tickets to your exciting destinations. Check out easybook.com or easybook mobile app today and start a journey with Soutchai Travel!

Book Now

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.