Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Latest News

KL Hop-On Hop-Off City Tour Available Now on Easybook!

KL Hop-On Hop-Off City Tour Available Now on Easybook!

August 16th, 2018

Good news! You can discover Kuala Lumpur's major landmarks through KL Hop-On Hop-Off City Tour service by booking it on Easybook now.

Visit some of Kuala Lumpur's most colourful attractions and sights as KL Hop-On Hop-Off City Tour takes you on 21 designated stops that covers more than 40 attractions.

Their air conditioned double decker buses with an open roof are a convenient way to view the city as passengers hop-on and off as many times as possible within the ticket duration.

Take a joyride in Kuala Lumpur and avoid the hassle of driving around to see the city through Easybook.

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.