Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Latest News

Kura-Kura Indonesia Day Pass is now available on Easybook!

Kura-Kura Indonesia Day Pass is now available on Easybook!

July 13th, 2018

Planning a visit to Bali soon? Easybook has just launched the Kura-Kura Indonesia Day Pass, so this will be a great opportunity for travellers to visit this beautiful island.

Bali has been known as a popular tourist destination for travellers from all over the world. If you are visiting Bali for the first time, booking the Kura-Kura Indonesia Day Pass is definitely a smart choice to check out the popular places in the island.

Kura Kura is a public shuttle bus service operating daily in the popular tourist areas of Bali. There are passes for one, three or seven days available that cover popular tourist areas of Kuta, Seminyak, Sanur, Jimbaran, Nusa Dua, South Nusa Dua and Ubud.

Let’s start exploring Bali by taking the Kura-Kura Bus through Easybook now.

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.