Loading...

Latest News

Easybook’s Newly-Launched Salam Bumimas Express

Easybook’s Newly-Launched Salam Bumimas Express

August 9th, 2018

Good news! You can book bus services throughout the state of Sabah with Salam Bumimas Express at Easybook now!

Salam Bumimas Sdn Bhd is based in Kota Kinabalu, Sabah that provides coach transport solutions for travellers in Sabah. Their buses are equipped with reclining seats and air conditioning on their double deckers. This is to ensure passengers have a comfortable and enjoyable experience with Salam Bumimas Express during each bus trip.

The popular Sabah bus routes with Salam Bumimas Express are as below:

Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Keningau
Keningau to Tawau (Terminal Bus Sri Indah)

Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Kota Kinabalu (Terminal Inanam)
Kota Kinabalu (Terminal Inanam) to Tawau (Terminal Bus Sri Indah)

Kota Kinabalu (Terminal Inanam) to Sandakan

Kota Kinabalu (Terminal Inanam) to Lahad Datu

Book Salam Bumimas Express bus ticket with Easybook today and have a safe Sabah trip ahead!

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.