Loading...

Latest News

🚅Shuttle

🚅Shuttle Tebrau Ticket available now! One-way ticket fare fr $5/pax!🙌

September 13, 2022

🚅Shuttle Tebrau Ticket available now! One-way ticket fare fr $5/pax!🙌

Great new! Shuttle tebrau tickets for Woodlands CIQ <-> JB Sentral is now available at easybook.com!

Travelers can now travel conveniently between SG & JB by taking the shuttle tebrau train. The journey across the Causeway takes just 5 minutes.

Train tickets price fr $5 per pax only!


Buy tickets now!

Book Now

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.