Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Latest News

Easybook’s Newly-Launched Sri Theven Express

Easybook’s Newly-Launched Sri Theven Express

July 26th, 2018

Good news! You can book Malaysian bus services from Selangor or Ipoh to Kedah or Hatyai in Thailand with Sri Theven Express at Easybook now!

Sri Theven Travel & Tours Sdn. Bhd is a bus operator based in Selangor that is equipped with 30 comfortable seats with ample leg space and air conditioning systems. This is to ensure passengers have a comfortable and enjoyable experience riding with Sri Theven Express.

Details of their popular bus routes are shown as below:

Pick up points: Sungai Besar, Sabak Bernam (Selangor), Teluk Intan, Simpang 4 Hutan Melintang, Sri Manjung, Pantai Remis (Perak)

Drop off points: Bukit Kayu Hitam, Changlun (Kedah), Hatyai (Thailand)

Check out the new bus routes available at Easybook.com and book Sri Theven Express bus tickets for your next trip now.

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.