Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Latest News

Trans MVS Express’ New Routes

Trans MVS Express’ New Routes

August 17th, 2018

Good news! Trans MVS Express Sdn Bhd is now offering more routes to provide convenience to travellers.

Trans MVS Express is one of the most popular express bus companies in Malaysia that serve trips across the country.

They have recently added new round trip routes for Putrajaya and Seremban to Johor as shown below:

Putrajaya Sentral (Selangor) to Johor
Johor to Putrajaya Sentral (Selangor)

Seremban (Negeri Sembilan) to Johor
Johor to Seremban (Negeri Sembilan)

All pick-up and drop-off points in Johor are located at Tangkak, Segamat and Labis.

Book your Trans MVS Express bus tickets to Putrajaya, Seremban or Johor now at Easybook.com for an enjoyable time.

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.