Loading...

Latest News

Travel

Travel to Kuala Lumpur with Transtar, One-Way Trip fr $30.

October 06, 2022

Travel to Kuala Lumpur with Transtar, One-Way Trip fr $30.

Kuala Lumpur (K.L) is a must-visit place when you're in Malaysia. There are plenty of attractions in Kuala Lumpur waiting for you to discover. 

The top attractions of Kuala Lumpur include historic monuments and buildings, futuristic and modern skyscrapers, colorful mosques, shrines and temples, green and lush parks and jungle areas, huge shopping malls, and bustling streets markets, and lively nightlife of cool pubs and bars.

Book tickets now!


Pick-up points: 


Drop-off point:


Places to visit: 


Book Now

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.