Loading...

Latest News

🏝

🏝 Summer Trips to Beautiful Islands in Malaysia 🏖

May 13, 2022

🏝 Summer Trips to Beautiful Islands in Malaysia 🏖

Let's have a beach vacation with friends and family by booking bus and ferry tickets now! Have a relaxing and chill trip to the beautiful islands in Malaysia now before the monsoon season. Ferry tickets are available now!

Complete your journey with us by booking bus and ferry tickets now!

🛥Ferry tickets: 

Redang Island <->  Merang Jetty

https://www.easybook.com/en-sg/ferry/booking/redangisland-to-merangjetty 

Perhentian Island <-> Kuala Besut Jetty

https://www.easybook.com/en-sg/ferry/booking/perhentianislandjetty-to-kualabesutjetty

Tioman Island <-> Mersing Jetty

https://www.easybook.com/en-sg/ferry/booking/pulautioman-to-mersingjetty 

Pangkor Island <->Lumut Jetty

https://www.easybook.com/en-sg/ferry/booking/pangkorjetty-to-lumutjetty 

Kapas Island <-> Marang Jetty

https://www.easybook.com/en-sg/ferry/booking/kapasisland-to-jetimarang 

Book Now

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.