Loading...

Latest News

🚌

🚌 Travel to Genting & KL with Transtar Now 🤩

April 12, 2022

🚌 Travel to Genting & KL with Transtar Now 🤩

Dear Singapore travelers, let's travel to Genting & KL with Transtar now! June bus tickets are available for booking now! Let's explore the newly open Genting Themed Park -> indoor Skytropolis and outdoor SkyWorlds now! Spend time with family at Genting now to make memories and have fun! 

Plan your trips and book now!

SG pick up locations: 
Jurong East, Seng Kang, Tampines, Lavender MRT, Golden Mile Complex, Chinatown

Trips: 
SG <-> KL: 
https://www.easybook.com/en-sg/bus/booking/singapore-to-kualalumpur 

SG <-> Genting:  
https://www.easybook.com/en-sg/bus/booking/singapore-to-gentinghighlands
Book Now

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.