Loading...

Latest News

⛴

⛴ Book Raja Ferry tickets to join the Full Moon Party @ Koh Phangan🥳

July 05, 2022

⛴ Book Raja Ferry tickets to join the Full Moon Party @ Koh Phangan🥳

The Thailand Full Moon Parties are back in 2022! It is one of the biggest party events in Asia: 10.000, 20,000 sometimes visitors come from all over the world come to celebrate together on the beach, every month when the moon is full. Travelers will get to enjoy a night of dancing, drinking and unadulterated debauchery. 


Plan your trips now and enjoy the party later!


💡Safety tips: 

Full moon party is a perfectly safe place if you apply common sense and stick to a few simple rules:

Book Now

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.