Loading...

Latest News

จองตั๋ว จอลลี่ ทราเวล ทางอีซี่บุ๊คได้แล้ว!

จองตั๋ว จอลลี่ ทราเวล ทางอีซี่บุ๊คได้แล้ว!

June 12th, 2018

ข่าวดี สำหรับท่านที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย คุณสามารถจองตั๋วรถทัวร์ รถตู้โดยสาร และเรือเฟอร์รี่ ซึ่งให้บริการโดยจอลลี่ ทราเวล ผ่านเว็บไซต์อีซี่บุ๊คได้แล้ววันนี้!

จอลลี่ ทราเวล เป็นบริษัททัวร์ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสตูล ทางภาคใต้ของประเทศไทย บริษัทให้บริการรถทัวร์ เรือเฟอร์รี่ และรถตู้โดยสารในหลากหลายเส้นทาง มั่นใจว่าผู้โดยสารขอเราจะเดินทางด้วยความสุข จากต้นทางถึงจุดหมาย ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปยังที่ใด ในเส้นทางที่เราให้บริการ

เส้นทางยอดนิยมของจอลลี่ ทราเวล ได้แก่

 1. ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ – เกาะช้าง (รถทัวร์-เรือเฟอร์รี่)
  เกาะช้าง – ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ (เรือเฟอร์รี่-รถทัวร์)
 2. ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ – เขาสก สุราษฎร์ธานี (รถทัวร์)
  เขาสก สุราษฎร์ธานี – ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ (รถทัวร์)
 3. ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ –ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี (รถทัวร์-รถตู้-เรือเฟอร์รี่)
  ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี – ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ (เรือเฟอร์รี่-รถตู้-รถทัวร์)
 4. ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ – เกาะลันตา (รถทัวร์-รถตู้)
  เกาะลันตา – ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ (รถตู้-รถทัวร์)
 5. ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ – ท่าเรือแม่หาด เกาะเต่า (รถตู้-เรือเฟอร์รี่)
  ท่าเรือแม่หาด เกาะเต่า – ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ (เรือเฟอร์รี่-รถตู้)
 6. สนามบินหาดใหญ่ สงขลา – ซันไรส์ บีช เกาะหลีเป๊ะ (ตั๋วรถตู้-เรือเฟอร์รี่)
  ซันไรส์ บีช เกาะหลีเป๊ะ – สนามบินหาดใหญ่ สงขลา (ตั๋วเรือเฟอร์รี่-รถตู้)

เริ่มวางแผนการเดินทางในประเทศไทยของคุณ โดยเลือกเดินทางกับจอลลี่ ทราเวล แล้วจองตั๋วโดยสารอย่างง่ายดาย ที่อีซี่บุ๊คตอนนี้! ให้เราช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อให้การเดินทางขงคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.