Loading...

Latest News

อีซี่บุ๊คนำเสนอเส้นทางใหม่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

อีซี่บุ๊คนำเสนอเส้นทางใหม่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

December 11th, 2017

ข่าวดี! อีซี่บุ๊คเปิดให้จองตั๋วรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย ใช้โอกาสนี้เพื่อสำรวจความอัศจรรย์ของการท่องเที่ยวในประเทศไทย ณ ตอนนี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นผู้ให้บริการหลักของการรถไฟสาธารณะในประเทศไทย รฟท. ก่อตั้งขึ้นในนาม กรมไฟหลวงแห่งสยาม ในปี พ.ศ. 2433

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้บริการการเดินทางโดยรถไฟหลายประเภท ได้แก่ รถไฟด่วนพิเศษ (เร็วที่สุด), รถด่วน, รถเร็ว และรถธรรมดา แบบที่นั่งชั้นหนึ่ง ชั้นสอง และชั้นสาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ร้านอาหารบนตู้รถไฟ ตู้รถไฟสำหรับสุภาพสตรี ที่นั่งสำหรับผู้พิการ เพื่อรับรองการบริการที่สะดวกสบายตามความต้องการของท่าน

เส้นทางเดินรถไฟยอดนิยม:

จากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ (ไป-กลับ)

จากกรุงเทพฯ ไปหนองคาย (ไป-กลับ)

จากกรุงเทพฯ ไปหาดใหญ่ (ไป-กลับ)

จากกรุงเทพฯ ไปอุบลราชธานี (ไป-กลับ)

เช็คเส้นทางรถไฟไทยได้ที่ Easybook.com

Book Now
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.