Loading...
Chuyến đi hoàn hảo
KTM Interchange:
Singapore JB Sentral Gemas Padang Besar (ETS) / Tumpat (Regular)
Route Map

KTM Concession Fare for Student, Senior Citizen and Disabled.

Woodlands, Singapore, Singapore
J B Sentral, Johor, Malaysia
23 March 2019, Sat
J B Sentral, Johor, Malaysia
Woodlands, Singapore, Singapore
24 March 2019, Sun
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.