Loading...
Melor - Sek (M) Melor, Kelantan, Malaysia
UMPGambang, Pahang, Malaysia
15 December 2019, Sun
UMPGambang, Pahang, Malaysia
Melor - Sek (M) Melor, Kelantan, Malaysia
16 December 2019, Mon
Melor - Sek (M) Melor, Kelantan, Malaysia to UMPGambang, Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
351 KM
Average Travelling Time:
05h36m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
25
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.