Loading...
× Nhập mã TRAVELBUS để giảm 28%*vé xe khách khi bạn đặt vé qua Ứng dụng Điện thoại! Điều kiện áp dụng
Bangkok, Thái Lan
Thái Lan, Thái Lan
14 August 2020, Fri
Thái Lan, Thái Lan
Bangkok, Thái Lan
15 August 2020, Sat

Bangkok, Thái Lan to Thái Lan, Thái Lan Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sor.Khamsat Transport 04:00:00 15:50:00 02h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 115.00
BH Rayong 04:00:00 21:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 160.00
PP MINIBUS 04:30:00 16:30:00 00h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 180.00
Bangsaphantour 07:30:00 23:59:00 03h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 194.00
Thian Chai Air 07:30:00 23:05:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 200.00
Sun Bus 07:00:00 22:00:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 237.00
Koh Chang Bangkok Transport 05:00:00 16:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 240.00
Thai Sriram Transport Limited Partnership 07:45:00 20:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 250.00
Pitsanulok Yarnyon 07:00:00 22:00:00 06h13m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 288.00
GM Holidays 06:00:00 20:00:00 00h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 300.00
Air Chaiyaphum 06:00:00 23:00:00 05h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 305.00
Esarn 21:00:00 21:30:00 07h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 340.00
Phukradung Tour 08:50:00 21:40:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 342.00
RELAX TOUR KOH CHANG 07:45:00 09:00:00 05h50m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 350.00
Suwannatee Khon Song 09:00:00 21:00:00 07h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 358.00
Rungprasert Tour 07:30:00 22:35:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 372.00
Lotus Phiboon Tour 07:00:00 21:45:00 08h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 389.00
Sawassdee Surin 08:15:00 23:45:00 07h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 391.00
Sawassdee Esarn 00:00:00 21:19:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 397.00
Prayat Tour 06:30:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 400.00
Yasotorn Tour 19:45:00 19:45:00 09h44m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 412.00
Pornpiriya Tours Company Limited 08:45:00 20:40:00 09h00m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 418.00
Jirutkran Tour 08:40:00 20:40:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 462.00
Chanaphai 20:00:00 20:00:00 00h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 466.00
407 Pattana 19:30:00 20:40:00 11h33m Sun Wed Thu Fri Sat THB 478.00
Sombat Tour 19:15:00 21:30:00 09h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 481.00
Sri Suthep Tour 17:00:00 20:00:00 01h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 499.00
Thaisanguan Tour 19:30:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 515.00
Wattanasakorn Tour 00:00:00 21:30:00 09h17m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 526.00
Bangkok Bus Lines 06:00:00 21:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 529.00
FAMETOUR AND SERVICE 14:00:00 14:30:00 07h54m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 550.00
Subphaisal Tour 16:40:00 19:30:00 05h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 551.00
Lignite Tour 07:00:00 20:40:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 560.00
Piya Rung Rueng Tour 06:30:00 20:40:00 05h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 567.00
Siam Tour 05:50:00 20:50:00 00h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 567.00
Srisiam Tour 17:30:00 18:30:00 04h40m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 567.00
Nakhon Sriracha Tour Company Limited 07:00:00 19:30:00 10h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 582.00
Budsarakam 07:30:00 20:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 592.00
Nakorn Sriromyen Tour 07:10:00 20:30:00 12h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 594.00
Lignite Tour North 19:00:00 20:15:00 11h05m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 617.00
KRUNG SIAM AIR BUS 19:30:00 19:30:00 10h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 914.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.