Loading...
Bukit Beruntung, Selangor, Malaysia
Bachok, Kelantan, Malaysia
06 December 2019, Fri
Bachok, Kelantan, Malaysia
Bukit Beruntung, Selangor, Malaysia
07 December 2019, Sat
Bukit Beruntung, Selangor, Malaysia to Bachok, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
584 KM
Average Travelling Time:
09h05m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
30
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.