Loading...
Bukit Beruntung, Selangor, Malaysia
Changlun, Kedah, Malaysia
16 November 2019, Sat
Changlun, Kedah, Malaysia
Bukit Beruntung, Selangor, Malaysia
17 November 2019, Sun
Bukit Beruntung, Selangor, Malaysia to Changlun, Kedah, Malaysia Trip Information
Distance:
423 KM
Average Travelling Time:
05h57m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
43
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.