Loading...
Bukit Beruntung, Selangor, Malaysia
Pengkalan Chepa, Kelantan, Malaysia
08 December 2019, Sun
Pengkalan Chepa, Kelantan, Malaysia
Bukit Beruntung, Selangor, Malaysia
09 December 2019, Mon
Bukit Beruntung, Selangor, Malaysia to Pengkalan Chepa, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
506 KM
Average Travelling Time:
09h24m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
25
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.