Loading...
Changlun, Kedah, Malaysia
Khu phức hợp Golden Mile, Singapore, Singapore
12 December 2019, Thu
Khu phức hợp Golden Mile, Singapore, Singapore
Changlun, Kedah, Malaysia
13 December 2019, Fri
Changlun, Kedah, Malaysia to Khu phức hợp Golden Mile, Singapore, Singapore Trip Information
Distance:
834 KM
Average Travelling Time:
11h25m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
30
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.