Loading...
Changlun, Kedah, Malaysia
Bến xe Lumut, Perak, Malaysia
10 December 2019, Tue
Bến xe Lumut, Perak, Malaysia
Changlun, Kedah, Malaysia
11 December 2019, Wed
Changlun, Kedah, Malaysia to Bến xe Lumut, Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
290 KM
Average Travelling Time:
04h47m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
146
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.