Loading...
Khách sạn First World, Cao Nguyên Genting, Malaysia
Quảng trường thời đại Berjaya, Kuala Lumpur, Malaysia
16 December 2019, Mon
Quảng trường thời đại Berjaya, Kuala Lumpur, Malaysia
Khách sạn First World, Cao Nguyên Genting, Malaysia
17 December 2019, Tue

Khách sạn First World, Cao Nguyên Genting, Malaysia to Quảng trường thời đại Berjaya, Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
The One Travel & Tours 12:00:00 12:00:00 - S SGD 25.00
Khách sạn First World, Cao Nguyên Genting, Malaysia to Quảng trường thời đại Berjaya, Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
-
Average Travelling Time:
-
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
2
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.