Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Hà Nội, Việt Nam to Lào Cai, Việt Nam Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Xe Sao Viet 05:30:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 180,000.00
Sapa Dragon Express 07:00:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 195,000.00
Hà Nội Rides on time 07:30:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 210,000.00
GROUPTOUR CO., LTD 06:30:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 242,000.00
QUEEN CAFE BUS 07:00:00 23:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 250,000.00
GO ASIA TRAVEL 07:00:00 07:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 279,000.00
GOLDEN LIMOUSINE 06:40:00 15:20:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 350,000.00
DREAM TRANSPORT 07:15:00 15:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 364,000.00
GREENLIONBUS 07:00:00 08:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 380,000.00
AZURASAPA 07:00:00 07:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 380,000.00
PUMPKIN LIMOUSINE 07:00:00 07:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 385,000.00
SAPA HELLO LIMOUSINE 07:30:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 400,000.00
King Express 07:15:00 07:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 410,000.00
Daily Limousine 06:30:00 16:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 450,000.00
TRUONG THANH LIMOUSINE 06:00:00 07:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 450,000.00
Eco Sapa Bus 07:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 495,000.00
Hữu Bình Limousine 06:30:00 08:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 520,000.00
Hà Nội, Việt Nam to Lào Cai, Việt Nam Trip Information
Distance:
280 KM
Average Travelling Time:
05h25m
Total Operator Brands:
17
Total Trips:
5612
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.