Loading...
Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Bình Thuận, Việt Nam
21 October 2019, Mon
Bình Thuận, Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
22 October 2019, Tue

Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam to Bình Thuận, Việt Nam Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Thủy Hà Linh 08:00:00 16:00:00 - S M T W T F S VND 170,000.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.