Loading...

Ipoh, Perak, Malaysia to Penang, Malaysia Lịch trình và giá vé tuyến

nhà điều hành xe buýt Chuyến đầu Chuyến cuối Thời gian tuyến Ngày khởi hành Giá vé từ
Supernice Grassland 08:30:00 15:00:00 02h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 12.00
Mara Liner 16:00:00 16:00:00 02h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 14.00
Mayang Sari Express 04:45:00 18:30:00 02h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 16.00
CS Travel 11:00:00 16:30:00 02h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 18.00
Golden Silk Holidays 01:00:00 13:00:00 02h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 18.00
Billion Stars 02:45:00 23:59:00 02h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Jasmine Express 14:15:00 14:45:00 02h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Sri Theven Travel & Tours 11:00:00 18:15:00 02h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Persada (Taiping) 14:30:00 14:30:00 02h04m Sun Sat RM 20.00
Sri Maju Group 08:45:00 09:15:00 02h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
KPB Ekspres 10:00:00 20:00:00 02h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Unititi Express 10:30:00 10:30:00 02h04m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
GJG Travel & Tours Bus Service 11:45:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.