Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
IMPORTANT NOTE:
Please ensure that you have a valid travel document from the authorities before you book. Passengers who fail to present a valid travel document would be denied from boarding. Please refer to Indonesia government policy for more detail (click here).

Jakarta, Indonesia to Sragen, Indonesia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
PO.SAFARI JAYA MANDIRI 20:00:00 20:00:00 09h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 157,000.00
PO. MAJU MUDA MANDIRI (PULO GEBANG) 11:00:00 11:00:00 09h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 160,000.00
PO Agra Mas 12:30:00 12:30:00 09h51m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 180,000.00
Sudiro Tungga Jaya 14:00:00 14:00:00 09h48m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 195,000.00
Po Sudiro Tungga Jaya (kp. gusti) 12:00:00 12:00:00 09h38m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 195,000.00
Gunung Harta Solutions 07:15:00 13:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 200,000.00
PO Harapan Jaya 06:30:00 18:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 200,000.00
Kramat Djati Jakarta 15:30:00 15:30:00 09h48m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Laju Prima Jakarta 13:00:00 13:00:00 09h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
PO Jaya 10:00:00 12:00:00 09h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
PO. AGRA MAS (Rawamangun) 12:00:00 12:00:00 09h29m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 260,000.00
PO. AM TRANS (TERMINAL KAMPUNG RAMBUTAN) 15:00:00 15:00:00 09h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 350,000.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.