Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kajang, Selangor, Malaysia to Pasir Gudang, Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
SC Southern Travel & Tours Sdn Bhd 09:00:00 22:30:00 04h29m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
KPB Seremban Enterprise 12:00:00 20:55:00 04h29m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
TRA EXPRESS 23:00:00 23:00:00 04h29m Wed RM 40.00
Kajang, Selangor, Malaysia to Pasir Gudang, Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
324 KM
Average Travelling Time:
04h29m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
203
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.