Loading...
Kangar, Perlis, Malaysia
Singapore, Singapore
20 June 2019, Thu
Singapore, Singapore
Kangar, Perlis, Malaysia
21 June 2019, Fri
Kangar, Perlis, Malaysia to Singapore, Singapore Trip Information
Distance:
856 KM
Average Travelling Time:
11h53m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
60
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.