Loading...
Klang Sentral, Selangor, Malaysia
Jengka, Pahang, Malaysia
23 September 2019, Mon
Jengka, Pahang, Malaysia
Klang Sentral, Selangor, Malaysia
24 September 2019, Tue
Klang Sentral, Selangor, Malaysia to Jengka, Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
199 KM
Average Travelling Time:
03h22m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
82
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.