Loading...
Kok Lanas, Kelantan, Malaysia
Kajang, Selangor, Malaysia
02 April 2020, Thu
Kajang, Selangor, Malaysia
Kok Lanas, Kelantan, Malaysia
03 April 2020, Fri
Kok Lanas, Kelantan, Malaysia to Kajang, Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
453 KM
Average Travelling Time:
08h52m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
224
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.