Loading...
Kok Lanas, Kelantan, Malaysia
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia
10 April 2020, Fri
Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia
Kok Lanas, Kelantan, Malaysia
11 April 2020, Sat
Kok Lanas, Kelantan, Malaysia to Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia Trip Information
Distance:
484 KM
Average Travelling Time:
09h17m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
58
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.