Loading...
Kuala Lumpur, Malaysia
Johor, Malaysia
05 June 2020, Fri
IMPORTANT NOTE:
Please ensure that you have a valid Travel Document from the authorities before you book. Passengers who fail to present a valid travel document would be denied from boarding. You may apply the letter through:( MCO: Malaysia Inter-state Travel Permits Application)
Johor, Malaysia
Kuala Lumpur, Malaysia
06 June 2020, Sat

Kuala Lumpur, Malaysia to Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cepat & Cekap Express 14:30:00 16:00:00 02h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 13.50
City Holidays Express 00:30:00 23:55:00 02h39m Thu MYR 17.60
Transtar Travel 11:30:00 15:00:00 04h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SGD 20.00
S&S International Express 09:30:00 21:00:00 03h40m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 22.70
Billion Stars 00:30:00 22:30:00 04h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 28.80
Star Qistna Express 08:30:00 23:59:00 04h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 30.00
KPB Ekspres 15:00:00 15:30:00 04h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 30.00
Neoliner Express 14:00:00 15:30:00 04h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 31.50
Inter Top Express 00:30:00 09:00:00 03h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 34.00
Supernice Grassland 00:45:00 21:45:00 04h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 34.00
Causeway Link 07:00:00 21:00:00 04h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 34.10
Konsortium Malaysia 13:00:00 16:00:00 04h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 34.30
Meridian Holidays 01:00:00 23:59:00 04h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 34.30
SUPER 88 EXPRESS 07:45:00 22:15:00 02h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
Yellow Star Express 01:00:00 22:00:00 04h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
Star Coach Express 11:00:00 23:30:00 04h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
Sri Maju Group 10:30:00 22:00:00 04h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 40.00
SC Southern Travel & Tours Sdn Bhd 08:00:00 08:00:00 04h40m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 50.00
Sanwa Express 17:00:00 17:00:00 05h25m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 60.00
Kuala Lumpur, Malaysia to Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
329 KM
Average Travelling Time:
04h28m
Total Operator Brands:
19
Total Trips:
7371
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.