Loading...

Majlis Bandaraya Kuala Terengganu (MBKT), Terengganu, Malaysia to Kuantan, Pahang, Malaysia Lịch trình và giá vé tuyến

nhà điều hành xe buýt Chuyến đầu Chuyến cuối Thời gian tuyến Ngày khởi hành Giá vé từ
Mayang Sari Express 12:00:00 22:30:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 17.00
Prisma Express 10:00:00 21:45:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 17.00
Mara Liner 09:00:00 21:30:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 18.60
Sani Express 12:15:00 21:45:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.00
Ekspres Musafir 14:30:00 14:30:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.60
S. P. Bumi 09:00:00 21:30:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.60
Nini Express 15:45:00 20:45:00 03h29m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.60
Ekspres Mutiara 09:00:00 17:30:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.60
Adam Ekspres 09:00:00 09:00:00 03h52m Sun Thu Fri Sat RM 20.00
Trans Malaya Express 09:00:00 09:00:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Alibaba Express 10:00:00 23:00:00 03h29m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.