Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Malacca, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 05:15:00 05:31:00 01h51m Mon Tue Wed Thu Fri RM 11.00
Express Kesatuan 20:30:00 20:50:00 01h51m Mon Tue Wed Thu RM 13.00
Supernice Grassland 09:15:00 19:15:00 02h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 15.00
Top Liner Express 18:45:00 18:45:00 02h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 21.00
Billion Stars 08:45:00 08:45:00 02h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Malacca, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
149 KM
Average Travelling Time:
02h38m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
169
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.