Loading...
Melaka Sentral, Malacca, Malaysia
Kampung Panji, Kelantan, Malaysia
15 December 2019, Sun
Kampung Panji, Kelantan, Malaysia
Melaka Sentral, Malacca, Malaysia
16 December 2019, Mon
Melaka Sentral, Malacca, Malaysia to Kampung Panji, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
610 KM
Average Travelling Time:
10h51m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
28
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.