Loading...
Negeri Sembilan, Malaysia
Pasir Tumboh, Kelantan, Malaysia
30 March 2020, Mon
Pasir Tumboh, Kelantan, Malaysia
Negeri Sembilan, Malaysia
31 March 2020, Tue
Negeri Sembilan, Malaysia to Pasir Tumboh, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
492 KM
Average Travelling Time:
09h32m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
70
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.