Loading...
Pahang, Malaysia
Kajang, Selangor, Malaysia
20 October 2019, Sun
Kajang, Selangor, Malaysia
Pahang, Malaysia
21 October 2019, Mon
Pahang, Malaysia to Kajang, Selangor, Malaysia Trip Information
Distance:
282 KM
Average Travelling Time:
04h25m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
232
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.