Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Penang, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Billion Stars 00:30:00 23:59:00 04h40m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.50
Jadam Express 23:15:00 23:15:00 04h41m Sun Mon Thu Fri Sat RM 33.00
Jasmine Express 10:45:00 23:59:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
KPB Ekspres 07:45:00 23:59:00 04h34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
TRA EXPRESS 00:15:00 23:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
YK HEE ENTEPRISE 00:05:00 23:59:00 04h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Supernice Grassland 08:15:00 23:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Mara Liner 00:15:00 23:59:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.30
Mayang Sari Express 23:45:00 23:59:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Inter Top Express 23:45:00 23:45:00 04h41m Wed RM 35.00
ALYA XPRESS 13:30:00 14:15:00 04h40m Sun Fri RM 35.00
Quick Liner Express 00:45:00 23:59:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Sani Express 00:30:00 23:45:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Starmart Express 20:30:00 20:30:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Express Kesatuan 11:00:00 11:00:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 36.00
Alisan Golden Coach 00:30:00 16:30:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.00
SUASANA HOLIDAY 12:45:00 23:59:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
KKKL Sdn Bhd 09:30:00 23:59:00 04h40m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 39.00
Pancaran Matahari 00:30:00 19:45:00 04h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Persada (Taiping) 12:15:00 23:45:00 04h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Penang, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
353 KM
Average Travelling Time:
04h58m
Total Operator Brands:
20
Total Trips:
8691
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.