Loading...
Perak, Malaysia
Kuala Krai, Kelantan, Malaysia
22 November 2019, Fri
Kuala Krai, Kelantan, Malaysia
Perak, Malaysia
23 November 2019, Sat
Perak, Malaysia to Kuala Krai, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
281 KM
Average Travelling Time:
06h13m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
62
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.