Loading...
Perlis, Malaysia
Pasir Puteh, Kelantan, Malaysia
10 December 2019, Tue
Pasir Puteh, Kelantan, Malaysia
Perlis, Malaysia
11 December 2019, Wed
Perlis, Malaysia to Pasir Puteh, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
-
Average Travelling Time:
-
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
202
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.