Loading...
Perlis, Malaysia
Sri Iskandar, Perak, Malaysia
09 December 2019, Mon
Sri Iskandar, Perak, Malaysia
Perlis, Malaysia
10 December 2019, Tue
Perlis, Malaysia to Sri Iskandar, Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
317 KM
Average Travelling Time:
05h12m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
411
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.