Loading...
Perlis, Malaysia
Tanah Merah, Kelantan, Malaysia
26 February 2020, Wed
Tanah Merah, Kelantan, Malaysia
Perlis, Malaysia
27 February 2020, Thu
Perlis, Malaysia to Tanah Merah, Kelantan, Malaysia Trip Information
Distance:
366 KM
Average Travelling Time:
07h11m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
136
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.