Loading...
Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia
Gerik, Perak, Malaysia
16 October 2019, Wed
Gerik, Perak, Malaysia
Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia
17 October 2019, Thu
Putrajaya Sentral, Selangor, Malaysia to Gerik, Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
-
Average Travelling Time:
-
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
59
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.