Loading...
Selangor, Malaysia
Penang, Malaysia
05 June 2020, Fri
IMPORTANT NOTE:
Please ensure that you have a valid Travel Document from the authorities before you book. Passengers who fail to present a valid travel document would be denied from boarding. You may apply the letter through:( MCO: Malaysia Inter-state Travel Permits Application)
Penang, Malaysia
Selangor, Malaysia
06 June 2020, Sat

Selangor, Malaysia to Penang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sri Maju Group 09:00:00 12:00:00 05h25m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 36.70
Billion Stars 00:45:00 14:45:00 04h44m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 38.00
City Holidays Express 09:00:00 23:00:00 05h11m Thu MYR 40.00
KPB Seremban Enterprise 23:00:00 23:00:00 05h31m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 40.00
Supernice Grassland 09:00:00 21:45:00 04h54m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 40.00
Nadi Express Services 11:30:00 23:30:00 05h16m Sun Mon Tue Fri Sat MYR 50.00
Hana Express 20:30:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Fri Sat MYR 50.00
Selangor, Malaysia to Penang, Malaysia Trip Information
Distance:
359 KM
Average Travelling Time:
05h05m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
946
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.