Loading...
Selangor, Malaysia
Perak, Malaysia
05 June 2020, Fri
IMPORTANT NOTE:
Please ensure that you have a valid Travel Document from the authorities before you book. Passengers who fail to present a valid travel document would be denied from boarding. You may apply the letter through:( MCO: Malaysia Inter-state Travel Permits Application)
Perak, Malaysia
Selangor, Malaysia
06 June 2020, Sat

Selangor, Malaysia to Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Konsortium Malaysia 15:30:00 15:30:00 03h09m Sun Mon Tue Thu Fri Sat MYR 22.00
Sri Maju Group 09:00:00 09:00:00 03h39m Sun Mon Tue Thu Fri Sat MYR 27.50
Starmart Express 07:45:00 23:30:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 33.00
Supernice Grassland 20:15:00 21:00:00 03h09m Sun Mon Tue Thu Fri Sat MYR 35.00
KPB Seremban Enterprise 23:00:00 23:00:00 03h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
Nadi Express Services 11:30:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Fri Sat MYR 40.00
Hana Express 20:30:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Fri Sat MYR 40.00
Selangor, Malaysia to Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
208 KM
Average Travelling Time:
02h58m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
3728
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.