Loading...

Shah Alam, Selangor, Malaysia to Ipoh, Perak, Malaysia Lịch trình và giá vé tuyến

nhà điều hành xe buýt Chuyến đầu Chuyến cuối Thời gian tuyến Ngày khởi hành Giá vé từ
Supernice Grassland 08:45:00 19:30:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.00
Billion Stars 10:15:00 23:30:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Naik Selalu Express 09:00:00 18:30:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Jasmine Express 09:30:00 22:20:00 03h09m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 30.00
KPB Ekspres 16:00:00 16:00:00 03h09m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 30.00
Persada (Taiping) 10:45:00 22:00:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Starmart Express 09:30:00 11:15:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.